Alergia

Takmer 20 rokov sa biorezonančná terapia Bicom využíva predovšetkým v oblasti diagnostiky a liečby alergií. Alergia patrí v dnešnej dobe medzi hlavné civilizačné choroby. S prístrojom Bicom je možné bezbolestne a bez vedľajších účinkov alergie diagnostikovať a liečiť.

ampule

Na základe výsledkov terapií v ošetrení alergických ochorení pomocou biorezonancie vyvinul Dr. Rummel - lekár, ktorý dlhé roky používa biorezonanciu - metódu, ktorú možno veľmi jednoducho aplikovať a ktorá umožňuje okamžite začať ošetrenie bez testovania a bez karencie.

Alergie môžu hrať u mnohých chronických ochorení veľmi dôležitú úlohu. Dr. Rummel štandardizoval terapiu alergií - aj kvôli klinickému preukázaniu účinnosti biorezonančnej metódy.

Vedie výskumnú spoločnosť, do ktorej patrí cca 60 terapeutov. Všetci pracujú podľa tejto metódy a zdokumentovali výsledky. Zatiaľ je k dispozícii cca 20.000 lekárskych správ.

Táto dokumentácia dokazuje, že vďaka konceptu ošetrenia podľa Dr. Rummela u alergických ochorení sú zaznamenané spoľahlivé terapeutické úspechy.

Dr. Rummel vyvinul na základe svojich pozorovaní vlastný model myslenia s ohľadom na vznik alergií, ktorý potvrdil svojimi úspechmi v terapii alergií.

Model myslenia Dr. Rummela vyzerá nasledovne:


alergie

Výskumné štúdie vykonané v klinickej praxi

Rozsiahlejšie výber zo štúdií si môžete stiahnuť tu.


Klinické testy vykonané na vzorke 300 detí trpiacich astmou, liečených biorezonančnou metódou Bicom

Yang Jinzhi a Zhang Li,
The Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital

Abstrakt: Od mája do decembra 2003 Výskumné centrum astmy Detskej nemocnice Jinan nasadilo prístroj nemeckej výroby Bicom 2000 na liečbu 300 detí, ktoré trpeli astmou. Celkový pomer účinnosti dosiahol až 93,3% úspešnosti.

Predtým sa používalo mnoho metód testovania alergénov, ale väčšina z nich je bolestivá a pre deti nevhodná. Liečba desensitizacie nemôže byť pri týchto tradičných metódach použitá, je možné vykonať len testy. Od mája 2003 sme zaviedli klinickú liečbu prístrojom BICOM 2000 a jej pomocou sme liečili 300 detí s nasledujúcimi výsledkami:

1. Zdroje a metóda:

1.1. Všetky vybrané prípady boli pacienti liečení v našom centre pre výskum astmy, ktorým bola diagnostikovaná astma podľa 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientov bolo náhodne rozdelených do 2 skupín: 87 prípadov v porovnávacej skupine a 213 v skupine pre pozorovanie. Z týchto 300 prípadov bolo 197 chlapcov a 103 dievčat, vekové rozmedzie od 2 rokov a 3 mesiacov až do 15 rokov.

Porovnávacia skupina:

Pacienti v tejto skupine boli liečení pomocou terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), boli im podávané antialergické lieky a hormóny intravenózne.

Skupina pozorovania:

7-10 dní po ukončení užívania antialergických liekov a hormónov sme použili metódu desensitizacie prístrojom Bicom, pri používaní hormónov v typickom rozsahu bez podávania antialergických liekov.

1.2. Metóda:

1.2.1. Test s alergénmi:

So 491 vzorkami alergénov v databáze prístroja BICOM sme vykonali testy na 20 akupunktúrnych bodoch na prstoch oboch rúk pacienta pomocou infračerveného prijímača. Pokiaľ to bolo možné, k testovaniu boli prinesené alergény, na ktoré je daný pacient pravdepodobne alergický.

1.2.2. Biorezonančná terapia

312 pacientom bola vykonaná desensitizacia prístrojom BICOM. Do informačného pohárika sme dali malé množstvo slín alebo kvapku krvi. Urobili sme základnú a následnú liečbu, predtým ako sme umiestnili vzorku alergénu do informačného pohárika pre terapiu. Zakaždým sme použili biorezonančnú metódu na jeden alebo dva hlavné alergény po dobu 20-30 minút, raz týždenne. Ak boli pacienti vo vážnom stave a v prechodnom období, bola biorezonančná terapia vykonávaná raz za 3 dni. Terapia sa neukončila, kým sme nachádzali akékoľvek vzorky, na ktoré bol pacient alergický. Pacienti zvyčajne potrebovali 7-10 terapií. Čím dlhšie sa alergia prejavovala u pacienta v minulosti, tým viac aplikácií bolo treba.

2. Kritériá pre posúdenie liečebného efektu:

Zjavne efektívne:

Príznaky ako kašeľ, sipot, zvuky astmatického dýchania, svrbenie nosa, kýchanie a začervenanie nosa úplne zmizli. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

Efektívne:

Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa boli značne zmiernené - o 2/3. Početnosť recidív bola behom pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola nutná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

Zlepšenie:

Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa sú zmiernené o 1/3. Početnosť recidív bola behom pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.

Neefektívne:

Po terapii nebolo zistené zjavné zlepšenie astmatických a alergických príznakov.

3. Klinické výsledky je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke:

sledovaná skupina porovnávacia skupina
Zjavne efektívne 112 - 52.5% 37 - 42.5%
Efektívné 70 - 32.8% 17 - 19.5%
Zlepšenie 17 - 7.9% 12 - 13.8%
Neefektívne 14 - 6.6% 21 - 24.1%
Celková efektivita 93.3% 75.8%

Poznámka : celková efektivita zahrňuje prípady Zjavne efektívne, Efektívne a Zlepšenie.

Uvedená tabuľka ukazuje, že u 52,5 % z 213 detí trpiacich alergickou astmou, liečených prístrojom Bicom, zmizli príznaky ako kašeľ, sipot a zvuky astmatického dýchania. Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa, zmizli tiež. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

U ďalších 32,8 % chorých boli alergické príznaky ako svrbenie a začervenanie nosa, kýchanie, značne zmiernené, a to cca na tretinu. Početnosť recidív bola behom pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola nutná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.

U 7,9 % pacientov boli príznaky zmiernené na dve tretiny. Početnosť recidív bola behom pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.

Iba u 6,6 % sa stále objavujú príznaky bez zjavného zlepšenia.

Celková miera efektivity je 93.3 %, tj. o 17.5 % vyšší, než v porovnávacej skupine (75,8 %).

4. Diskusia :

Používanie biorezonančnej technológie v klinickej praxi je založené na princípe teórie kvantovej fyziky o  dualite častíc a vlnenie podľa francúzskeho vedca Louise Victora de Broglie . Táto teória predpokladá, že každá látka má svoje vlastné špecifické vlny. Pri kontaktoch určitých alergénov s ľudským telom, je telo stimulované ku generovaniu abnormálnych - patologických vĺn.

Keď sa ľudské telo dostane do kontaktu s alergénom znovu, bude vysielať silnejšie elektromagnetické pulzujúce vlny. Patogénne elektromagnetické pulzujúce vlny môžu byť namerané elektródou prístroja Bicom priloženou k telu. Potom, čo sú tieto frekvenčné vzorky invertované a zosilnené v prístroji, sú vysielané späť do pacientovho tela, kde normalizujú zodpovedajúce patologické vibrácie. Tak sa obnovuje frekvenčná rovnováha v tele a sú stimulované telesné samoliečebné procesy.

Alergén je jeden z najnebezpečnejších elementov, ktorý spôsobuje astmu. Bolo oznámené, že deti budú liečené skôr pravidelným, systematickým spôsobom desensitizacie (čím skôr, tým lepšie) a astma bude pokiaľ možno vyliečená do obdobia ich puberty. Pokiaľ astmatikom ponúkneme aktívnu a vhodnú liečbu, miera úspešnosti môže byť až 95 %.

V prípade, že pacienti nebudú vyliečení v období puberty, aktívna a primeraná liečba v detstve môže následne zmierniť astmu v dospelosti. Skoršie liečenie astmy má pozitívny vplyv na celý život pacienta.

Naša nemocnica liečila 213 detských astmatikov pomocou prístroja BICOM s celkovou mierou efektivity 93,3 %. Prístroj Bicom je so svojím spoľahlivým účinkom obzvlášť účinný na detských pacientov s astmou. Môže byť použitý ako pomocný prostriedok pre efektívne riešenie astmy, a to nielen znížením druhov liekov pre chorých a zníženie rýchlosti recidívy, ale aj znížením liečebných nákladov. Žiadny z pacientov nevykazoval pri liečbe reakcie na vedľajšie účinky. Tento prístroj má oveľa širší rozsah vzoriek alergénov, test na alergény je presnejší a použiteľný aj vo väčšom rozsahu. Proces je bezbolestný a prináša liečebný efekt v krátkom čase. Použitím prístroja môžeme nahradiť testy alergénov a liečebné metódy, ktoré sme používali predtým. Zavedenie tejto metódy môže byť podporným prostriedkom k dlhodobému potlačeniu astmy a stojí za ďalšiu popularizáciu. Avšak tento prístroj používame zatiaľ krátko a budeme potrebovať viac času na sledovanie jeho dlhodobých liečebných účinkov.

Yang Jinzhi, Zhang Li, Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital, ChinaKlinické výsledky liečenia alergických chorôb pomocou biorezonančného prístroja BICOM 2000

Yuan Zo, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan (Xi'an Central Hospital, pediatrické oddelenie, Xi'an Čína)

Od júna 2002 do januára 2004 sme liečili 154 pacientov s alergiou vrátane alergickej dermatitídy (kožné ochorenie), nádchy, alergického zápalu spojiviek a astmy.

U pacientov sme vykonali testy na alergény. Následne sme vykonali liečenie a pozorovanie s týmito výsledkami: Alergia je abnormálna reakcia imunity ľudského tela na látky vo vonkajšom prostredí. Reakcie môžu byť silné aj slabšie. Bežne sa vyskytujú pri častejšom kontakte človeka s alergickým látkami v prírode.


tabuľka - výsledky pozorovaní a liečenie pomocou BICOM 2000:

Názov choroby prípadov celkom vyliečenie evidentne efektívne efektívne neefektívne pomer vyliečených ---- miera celkovej efektivity
Ekzém 40 34 4 2 0 85%----95%
Žihľavka 26 19 5 1 1 73%----92%
Infekčná dermatitída18 15 1 1 1 83%----89%
Neurodermatitída 3 1 1 1 0 33%----67%
Alergická rinitída 20 16 1 2 1 80%----85%
Astma 46 34 5 5 2 74%----85%
Celkom 154 120 17 12 5 78%----89%