Prečo biorezonančná terapia BICOM?

Pri liečení akútnych ochorení a v chirurgii dokáže bežná medicína veľkolepé veci.

Liečba chronických ochorení sa vyvíja väčšinou zložitejšie a mnohí pacienti s ňou nie sú spokojní. Toto je teda oblasť, v ktorej je potreba riešenia viac ako naliehavá.

Biorezonančná metóda Bicom je špeciálny diagnostický a terapeutický postup, s ktorým sa medicína dala novou, smer udavajúcou, cestou.

Vďaka prístroju Bicom môžu byť u mnohých prípadoch zistené a liečené skutočné - často skryté - príčiny ochorení.

 
bicom1

Pozadie chronických ochorení

Dnes žijeme vo veľkom blahobyte.

Početné technické prístroje, neuveriteľne rýchle transportné a komunikačné prostriedky, neprehliadnuteľný počet chemických substancií a veľké množstvo hotových potravín uľahčujú náš všedný deň.

Čím viac tieto možnosti využívame, tým viac za ne platíme značnú cenu.

znečištění
 

Keď sud pretečie

Zátěž organismu

Na dnešného človeka pôsobí mnoho zaťažení: chemické prísady v našich potravinách a pitnej vode, jedy ohrozujúce životné prostredie, radiačné zaťaženie, nespočetné množstvo chemických substancií, používanie medikamentov v chove zvierat atď.

Tieto záťaže zapríčinia u mnohých pacientov, že sud pretečie. To sa prejavuje v rôznych formách. Od nejasných porúch duševného stavu, chronickej únavy až k závažným telesným poruchám.

Je zaujímavé, že základom chronických ochorení je väčšinou viac záťaži. Je tiež možné, že u pacientov s rovnakými ťažkosťami možno zistiť úplne odlišné príčiny týchto ťažkostí. Biofyzikálna rovina ponúka možnosť testovania týchto individuálnych zaťažení, čo nie je na biochemickej úrovni (laboratórne parametre) často možné.

 
pretizeni

Ťažké, viacpočetné alebo dlhotrvajúce záťaže môžu zablokovať silu potrebnú k zotaveniu tela

V zásade je potrebné povedať, že telo disponuje veľkými vlastnými silami k zotaveniu.

Telo má fenomenálny regulačný systém, s pomocou ktorého môžu byť znovu a znovu vyrovnané mimoriadne negatívne pôsobiace vplyvy.

Keď však na telo pôsobia príliš veľké záťaže, alebo je ich príliš veľa a navyše dlhšiu dobu, môže sa stať, že regulačná schopnosť, ako aj sily k zotaveniu tela sú spomalené, alebo dokonca zablokované.