zaskoleni

Systém individuálneho zaškolenia pre prácu s prístrojom BICOM - zadarmo ku každému prístroju

Každá osoba, ktorá obsluhuje prístroj BICOM Optima, musí byť zaškolená pre prácu s prístrojom BICOM a musí sa preukázať certifikátom o ZAŠKOLENÍ od našej spoločnosti.

Základné zaškolenie pre prácu s prístrojom BICOM vychádza z odporúčaní výrobcu prístroja BICOM, z našich dlhoročných skúseností a tiež zo skúseností školiteľa.

Dĺžka zaškolenia

Základné zaškolenie je v celkovom rozsahu 18 hodín, ktoré sú rozložené do 5 školení.

Týchto 5 individuálnych školení v celkovom rozsahu 18 hodín je už zahrnutých v cene prístroja a neplatí sa zvlášť. Prvé školenie trvá 3 hod., tri školenia sú po 4 hod. a posledné je v rozsahu 3 hod. Intervaly školenia sú stanovené na základe dohody, alebo môžete dodržiavať naše odporúčania. Celková doba na základné zaškolenie je cca 2 mesiace. Po ZAŠKOLENÍ a testu získavate osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s prístrojom BICOM.

Podrobnejší rozpis jednotlivých ŠKOLENÍ:

1. ŠKOLENIE

Kedy

Pri odovzdaní a inštalácii prístroja

Predvedie

Jan Rychnovský alebo MUDr. Gregušová

Dĺžka

3 hodiny

Hlavná téma:

Inštalácia a zapojenie prístroja, základy obsluhy, úvodné informácie

 • Zoznámenie sa s prístrojom, opis častí, zapojenie prístroja (káble, vstupy, výstupy, druhý kanál, ...)
 • Základná obsluha prístroja, hlavná ponuka, parametre programov
 • Mechanizmus biorezonancie, princípy DMI
 • BRT médiá (kvapky, oleje a čipy) a ich nahrávanie
 • Druhy terapií: A, Ai, H+Di, Di, A+Ai
 • Systematika terapie
 • Prevádzanie základných terapií
  • Antinikotínová terapia
  • Terapia alergií pri známom alergéne
  • Eliminácia chute na sladké
  • Eliminácia závislosti na alkohole
  • Používanie osvedčených kombinácií podľa známej diagnózy, odporúčané programové reťazce
  • Kontraindikácie

Odporúčanie

Je vhodné, aby ste si v čase do druhého školenia dôkladne preštudovali dodané skriptá.
Urýchli sa tým postup ďalších školení a získate možnosť ísť do väčšej hĺbky.

2. ŠKOLENIE

Kedy

Naplánujte s konzultantom. Optimálne 2-3 týždne po 1. školení.

Predvedie

Odborný konzultant - MUDr. Gregušová

Dĺžka

4 hodiny

Hlavná téma:

Základy testovania

 • Opakovanie z prvého školenia + vysvetlenie prípadných otázok
 • Systém štandardizovanej terapie
 • Práca s biotenzorom, odblokovavanie, EAV
 • Systematika testovania
  • Testovanie Bachových esencií
  • Sada KTT 5 elementov, testovanie, interpretácia
  • Zisťovanie priority (orgánov, elementov a záťaží)
  • Testovanie a terapeutický plán
  • Testovanie druhého kanálu
  • Základná terapia
  • Blokády a ich odstraňovanie
  • Možné reakcie + dotestovanie elektród

3. ŠKOLENIE

Kedy

Naplánujte s konzultantom. Optimálne 2-3 týždne po 2. školení.

Predvedie

Odborný konzultant - MUDr. Gregušová

Dĺžka

4 hodiny

Hlavná téma:

Testovanie - podrobne, prepojenie s TČM

 • Opakovanie z minulých školení + vysvetlenie prípadných otázok
 • Blokády podrobne
 • Stabilizácia orgánov a meridiánov
 • Detoxikácia, potenciácia
 • Záťaže, patogény, alergény, program na indikácie
 • Práca so sadami (oboznámenie sa so sortimentom a možnosťami testovacích sád)
 • Ako zvoliť terapeutický plán (ako budem pokračovať s klientom pri ďalšom sedení)

4. ŠKOLENIE

Kedy

Naplánujte s konzultantom. Optimálne 2-3 týždne po 3. školení.

Predvedie

Odborný konzultant - MUDr. Gregušová

Dĺžka

4 hodiny

Hlavná téma:

Praktické testovanie, pokročilé terapie, záverečný test, zhrnutie

 • Opakovanie z minulých školení + vysvetlenie prípadných otázok
 • Prax, postup pri testovaní jedného klienta
 • Konzultácia o diagnózach a postupoch
 • Krátky test zo základných znalostí
 • Testovanie z krvi
 • Fototerapia
 • Hamerové ložiská
 • Nové programy a ich zadávanie do prístroja
 • Testovanie vhodnosti liekov, potravinových doplnkov
 • Princíp provokácie záťažou
 • EAV elektroakupunktúra (testovanie meridiánov a terapia meridiánov)
 • Odovzdanie certifikátu na obsluhu prístroja

Od inštalácie prístroja do jedného mesiaca po ukončení piateho školenia máte nárok na bezplatnú telefonickú a mailovú podporu.
Dodržujte prosím nasledujúce pokyny:

 • Otázky sa zásadne majú vzťahovať k tematike, ktorá UŽ BOLA v rámci školenia PREBRANÁ. Pochopte prosím, že nie je v našich silách riešiť otázky, týkajúce sa doteraz neprebraných tém, ktoré budú predmetom ďalších školení.
 • Otázky smerujte na osobu, ktorá vás zaškolovala na problematiku, ku ktorej sa otázka vzťahuje (po 1. školení teda kontaktujte pána Rychnovského, po 2-4.školení odborného konzultanta).
 • Vždy rozlišujte, nakoľko je naliehavá Vaša otázka. Ak počká do ďalšieho naplánovaného školenia, poznačte si ju, v rámci každého školenia je vyhradený dostatočný časový priestor na dôkladné zodpovedanie všetkých Vašich otázok. Pokiaľ nepočká, ale nie je vyslovene akútna, kontaktujte nás prosím emailom alebo telefonicky.

Ďalšie vzdelávanie pre terapeutov:

Internetová poradňa:

Nákupom prístroja získate zadarmo prístup do internetovej poradne. Tu môžete jednak študovať mnohokrát veľmi zaujímavé otázky a odpovede, ktoré už boli v minulosti preberané a tiež môžete samozrejme klásť svoje otázky. Na otázky odpovedá jeden z najskúsenejších terapeutov MUDr. Josef Pekárek.

Odborné semináre

Niekoľkokrát ročne organizuje firma BIOMED CZ spol. s r.o. odborné semináre, ktoré sú vždy venované niektorým zaujímavým témam a novinkám. Informácie o seminároch Vám budú chodiť automaticky na Váš email, alebo sledujte internetové stránky www.bicom-optima.sk, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie o plánovaných seminároch. Tieto semináre sú len pre našich zákazníkov, ktorí absolvovali základné zaškolenie.