Bicom optima 1. generaceHlavní řady přístroje jsou Bicom 2000 » Bicom optima » Bicom optima 2. generace.

Bicom optima je vyráběna i v mobilní verzi.

Bicom optima

Software již tradičně v češtině

intenzívnejšia účinnosť - lepšia znášanlivosť - väčšia úspora času

 • viac ako 220 uložených programových reťazcov:

  U programových reťazcov sa jedná o osvedčené kombinácie biorezonančných programov pre najrôznejšie diagnózy a klinické obrazy z humánnej, dentálnej a veterinárnej medicíny. Tieto kombinácie po sebe nasledujúcich programov sa už mnohokrát osvedčili v liečbe konkrétnych ťažkostí a preto boli štandardizované. To uľahčuje tiež vstup začiatočníka do úspešnej liečby aj bez znalostí širších súvislostí. Tieto širšie súvislosti Vám poskytneme na našich seminároch. Tieto programové reťazca možno rýchlo nájsť pomocou 5-miestneho čísla. Programy zahrnuté do reťazca programov prebehnú automaticky. Ak sa medzi programami musí zmeniť poloha elektród, automatický priebeh sa zastaví. Po zmene polohy elektród sa priebeh programu zase spustí. Tieto programové reťazce možno nájsť na displeji zoradené abecedne alebo podľa kategórií (odborov).

 • ďalší terapeutický modul s druhým vstupom (2. kanálom):

  Pomocou tohto modulu je možné aplikovať informácie stabilizujúcich substancií, napr. ampulka z testovacej sady 5 elementov, orgánové ampulky alebo podporné lieky súbežne s terapiou s telovými vlastnými frekvenčnými vzorkami. Tak možno za pomerne krátku dobu dosiahnuť stabilizáciu a podporu zaťažených systémov orgánov a možno minimalizovať prípadné počiatočné zhoršenie.

 • uložené komplexy substancií:

  U viac ako 400 uložených komplexov substancií sa jedná o informácie terapeutiká pre najrôznejšie diagnózy a klinické obrazy z najrôznejších odborov. Tie možno vybrať na displeji zoradené abecedne alebo podľa kategórií (odborov) a potom aplikovať na pacientovi spoločne s biorezonančnou terapiou.

 • Nová dôležitá úroveň ošetrenia:

  135 nových programov v najnižšom frekvenčnom rozsahu. Náročný technický vývoj umožnil rozšíriť frekvenčný spektrum o rozsah 1 - 25 Hz. Tak je teraz pre biorezonančnú terapiu k dispozícii aj najnižší frekvenčný rozsah. To je veľmi dôležitý frekvenčný rozsah, v ktorom pracujú aj mozgové vlny. Keďže je mozog nadriadenou riadiacou centrálou organizmu, možno vychádzať z toho, že terapiou v tomto najnižšom frekvenčnom rozsahu oslovíme aj túto úroveň, že teda môžeme dosiahnuť regulácie a uvoľnenie blokád na riadiacej úrovni, do ktorej doteraz nešlo pri terapii zasahovať.

Čo je nové - vylepšenia oproti BICOM 2000

 • nejnižší frekvenční rozsah od 1 do 25 Hertznajnižší frekvenčný rozsah od 1 do 25 Hertz
 • 135 nových programov v najnižšom frekvenčnom rozsahu
 • ďalší terapeutický modul s druhým vstupným kanálom
 • farebný displej
 • funkcia vyhľadávania programu
 • je možné uloženie vlastných programových reťazcov
 • možno zadať šesť programov s pauzou na výmenu elektród
 • na displeji je možné zvoliť osadenie vstupných a výstupných pohárikových elektród, ako aj polôh priloženia elektród
 • softvér Multisoft Pilot (na ovládanie prístroja Bicom cez počítač so správou pacientov a graf testu EAP)
 • predĺženie doby terapie DMI na 36 minút
 • viac ako 220 uložených programových reťazcov (osvedčené kombinácie programov)
 • podsvietený indikátor EAP s kruhovou stupnicou a farebnými poľami, ktoré zvýrazňujú testované rozsahy
 • automatický regulátor intenzity signálu pre užívateľa aplikácie Multisoft
 • uložené komplexy substancií
 • zostupný priebeh zosilnenia
 • symetrický vzostupný a zostupný priebeh zosilnenia
 • zdierka pre testovacie káble na prednej strane
 • nožičky prístroja Bicom slúžia ako držiak káblov
 • skrytá rukoväť na spodnej strane
 • čítačka pamäťových kariet (pre neskoršie aktualizácie)
 • rozhranie USB pre pripojenie k počítaču
 • je možné pripojenie externej klávesnice

Päť terapeutických modulov

BICOM ® optima obsahuje päť terapeutických modulov.

1. základný modul - t­erapia s frekvenčnými vzorkami vlastnými telu a substanciám:

Používajú sa tu frekvenčné vzorky z tela pacienta, sekrétov alebo exkrétov alebo zo substancií (napr. peľ, vírusy, ťažké kovy atď.) privedených do prístroja Bicom cez vstup. Podľa klinického obrazu a programu Bicom sa tieto frekvenčné vzorky modulujú na terapeutické frekvenčné vzorky a cez výstupnú elektródu sa aplikujú na pacienta.

Novinka - 135 nových programov v najnižšom frekvenčnom rozsahu 1 - 25 Hz.

Napr. regulácia a uvoľnenie blokád na riadiacej úrovni, do ktorej doteraz nešlo pri biorezonančnej terapii zasahovať.

2. modul - terapia magnetickým poľom:

Dynamická multiimpulzná terapia (DMI) k energetickej regulácii. S týmto terapeutickým modulom môžete pacienta energeticky stimulovať alebo utlmiť. Túto terapiu magnetickým poľom môžete používať samostatne, alebo aplikovať súčasne s inými terapeutickými možnosťami.

Novinka - 3. stabilizačný modul (kanál 2):

Prostredníctvom tohto modulu je možné aplikovať informácie stabilizujúcich substancií súčasne s terapiou s telu vlastnými frekvenčnými vzorkami. Tak možno za pomerne krátku dobu dosiahnuť stabilizáciu a podporu zaťažených systémov orgánov.

Novinka - 4. modul pre komplexy substancií:

Uložené frekvenčné vzorky viac než 400 terapeutiká. Tie možno aplikovať na pacientovi k podpore terapie s telu vlastnými frekvenčnými vzorkami.

5. potencovací modul:

Pomocou tohto analógového potencovacieho modulu môžete vytestovať analógové potencie akékoľvek ľubovoľné substancie a vykonať terapiu (napr. vlastná krv, stolica, alergén atď.)


Bicom Optima a Bicom Optima Mobile

Proč jsou pro biorezonanční terapii tolik důležité zejména nejnižší frekvence v rozsahu 1 až 25 Hz?

mozek

Od dob prací prof. O. W. Schumanna (německý fyzik 1888-1978) víme, že v přírodě existují elektromagnetická střídavá pole, tzv. Schumannovy vlny, jež mají vliv na člověka. Blesky a jiné jevy v atmosféře a ionosféře vytvářejí široké spektrum elektromagnetických vln, jež jsou označovány též jako tzv. „sferics“. Blesky vytvářejí impulzy, jež obíhají kolem celé zeměkoule, neboť se odrážejí v dutém rezonančním prostoru mezi ionosférou a povrchem Země. Tak vzniká obrovská stojící vlna, jež zůstává stabilní po dlouhou dobu.

Veškerý život na Zemi potřebuje Schumannovy vlny

Schumannovy vlny tak mají velký vliv např. na tělesné rytmy. Jak důležité tyto Schumannovy vlny pro lidský organismus jsou, poznáme podle toho, že na vesmírných stanicích jsou namontované generátory, jež tyto vlny simulují, neboť jen tak je možné, aby se člověk delší dobu pohyboval ve vesmíru.

Fyzik prof. König, žák profesora Schumanna, přesně zjistil frekvence Schumannových vln. Nejnižší frekvence činí 7,8 Hz.

Vlna hipokampu má příznačně stejnou frekvenci jako Schumannovy vlny, tedy 7,8 Hz.

V hipokampu se sbíhají informace různých smyslových systémů, dochází zde k jejich zpracování a pak jsou předávány dál do kůry mozkové. Hipokampus je rovněž odpovědný za koordinaci různých obsahů paměti.

Poruchy v tomto frekvenčním rozsahu mohou vést k příslušným duševním a tělesným změnám. Což je zcela jistě i zajímavé hledisko s ohledem na onemocnění demencí.

Vzhledem k tomu, že frekvenční rozsah 7,8 Hz je zcela nezbytný pro veškerý život na planetě Zemi, lze vycházet z toho, že rušivé frekvence v této oblasti mohou mít zvlášť negativní vliv na organismus.

Fyzik dr. Wolfgang Ludwig již na počátku 90. let informoval, že americká armáda provozuje na Aljašce obrovské vysílací zařízení HAARP. To využívá vlastnost rezonátoru dutého prostoru, aby vysílalo signály i v tomto frekvenčním rozsahu. Jedná se o tajný projekt, o jehož cílech a účelu existuje celá řada spekulací. Ať je to jak chce: Lze vycházet z toho, že vysílač je příčinou rušivých frekvencí v tomto rozsahu, které mohou negativně ovlivnit náš organismus.

Nicméně nejen vlna hipokampu, nýbrž také jiné mozkové vlny se nacházejí v rozsahu extrémně dlouhých vln:

Delta vlny při 1-3 Hz
Theta vlny při 4-7 Hz Alfa vlny při 8-13 Hz
Beta vlny při 14-30 Hz

Lidský mozek je řídícím centrem celého těla. Poruchy příslušných frekvenčních rozsahů mohou vést k chybnému řízení a tím i k chybným funkcím.

Výjimečně přesná pásmová propust pro oblast nejnižších frekvencí od 1 do 25 Hz

S pomocí moderních elektronických součástek se podařilo vytvořit elektroniku, jež umožňuje výjimečně přesnou pásmovou propust v tomto extrémně nízkém frekvenčním rozsahu od 1 do 25 Hz. Tato nově vyvinutá pásmová propust byla nejprve zaměřena na zvlášť důležitý frekvenční rozsah od 1 do 10 Hz, neboť v něm se nachází většina známých mozkových vln.

Teprve po dokončení náročného procesu odkrytí tohoto rozsahu pro terapie byly do elektronického modulu zahrnuty i frekvenční rozsahy od 10 do 25 Hz, aby bylo možné se i v této oblasti ještě více cíleně zaměřit na rušivé frekvence v celé šíři jejich pásma.

Průchod pásmovou propustí

Mezitím se v praxi ukázalo, jak cenné jsou nejnižší frekvence pro biorezonanční terapii. Především průchod pásmovou propustí v nejnižších frekvencích, jak je používán u nových základních programů a některých nových regulačních programů, vykazuje dle vyjádření některých terapeutů používajících přístroj Bicom optima zvlášť výrazný účinek.


Rovnako ako napr. homeopatia, akupunktúra a iné liečenie prírodnými prostriedkami patrí aj biorezonančná metóda BICOM do oblasti medicíny založenej na skúsenostiach. Jej hlavné základy boli potvrdené najnovšími poznatkami v kvantovej fyzike a biofyzike.


Poskytujeme výhodné financování přístroje společností Raiffeisen Bank