Celostný prístup v medicíne

Terapia BICOM je založená na holistickom prístupe a uprednostňuje zisťovanie príčin nie iba príznakov.

Človek nie je tvorený len bunkami, tkanivami a orgánmi, ale aj rozumovými a emočnými prejavmi. Celostná medicína teda lieči iným spôsobom, a to tak, že nájde a rieši príčiny choroby, ktoré môžu byť rozložené rôzne po tele, ale aj v psychike. Na rozdiel od západného lekárstva nelieči len príznaky choroby. Nenúti pacientovi závislosť na liekoch, ktoré môžu škodiť vedľajšími účinkami a tým môžu u pacienta vyvolať iné problémy.

Preto aj správny BICOM terapeut na pacienta pozerá ako na celého človeka a nielen ako na komplex buniek a biochemických procesov. Je tak schopný nájsť a následne odstrániť fyzické i psychické nedostatky.