Certifikáty MPC

Prístroje BICOM optima, BICOM optima mobile a Bicom BodyCheck sú certifikované pre zdravotnícke použitie a sú registrované ako zdravotnícké pomôcky triedy I.

Certifikát BICOM Certifikát BICOM Mobile Certifikát BICOM BC