Anamnéza

Štandardnú terapiu môžeme rozdeliť do týchto hlavných fáz, ktoré sa vykonávajú podľa potreby:

Konzultácia

slúži na to, aby terapeut zistil problémy pacienta. Spýta sa ho na všetky súvislosti, ktoré by mohli vyvolávať ťažkosti.

Tu by terapeut nemal zabudnúť najmä existujúce diagnózy klasickej medicíny, prekonané choroby, chirurgické zákroky, stravovacie návyky, alebo psychosomatickú časť, prostredie rodiny, zamestnania a celkovej životnej situácie.

kombinované testovacie techniky

Test so sadou 5 elementov

sada 5 elementov

5 elementov je základná predvolená sada ampuliek pre testovanie energetických súvislostí v organizme.

Možno pomocou nej zistiť 4 základné ukazovatele:

  • Postihnutie prvku podľa TČM (tradičnej čínskej medicíny), prvok si môžeme predstaviť ako systém, nadradený dráham (orgánom). Môžeme určiť, či je energeticky oslabený, alebo naopak zablokovaný.
  • Aká dráha (orgán) je zaťažená/ý
  • Typ zaťaženie (baktérie, vírusy, ťažké kovy, plesne, kvasinky, chem. zaťaženie, degenerácia, porucha vylučovania, parazity)
  • Akútnosť (náhle zaťaženie) / chronicita (opakovaná, dlhodobá záťaž)

Vyhodnotenie tohto testu je ovplyvnené skúsenosťami a vzdelaním terapeuta v oblasti celostnej medicíny. Napr. zaťaženie na dráhe žlčníka nemusí znamenať problém so žlčníkom, ale napríklad problém s bedrom, ktoré je v danej dráhe. Tu je nutné dotestovat ďalšie ukazovatele. Dráha nemusí vypovedať len o orgáne, ale aj o psychosomatike, záleží tu na vytestovanom homeopatickom riedení.

oheň

Zem

kov

voda

Drevo

Jin-jang

ženské hormóny

žalúdok

hrubé črevo

vývodné moč. cesty / mechúr

veľké kĺby

vírusové zaťaženie

mužské hormóny

slezina

pľúca

obličky

malé kĺby

bakteriálne zaťaženie

srdce

pankreas

bronchy

ženské genitálie

pečeň

zaťaženie ťažkými kovmi

krvný obeh

CNS

pokožka

mužské genitálie

žlčník a žlčové cesty

chemické zaťaženie

tenké črevo

mozog

väzivová tkáň

lymfa

tuková tkáň

porucha vylučovania

3 ohrievače

degenerácia orgánov

väzy

zuby

svaly

degenerované bunky

akútne zaťaženie

zmyslové orgány

šľachy

vedľajšie nosné dutiny

chrbtica

medzibuň. tkáň zaťažená

chronické zaťaženie

látková výmena

 

alergická reakcia

 

zaťaženie plesňami

tlmenie ohňa

tlmenie zeme

tlmenie kovu

tlmenie vody

tlmenie dreva

zaťaženie parazitmi

Sadou piatich elementov vytestujeme buď celé prvky, alebo orgány / systémy v tele. Tie sú ďalej testované proti záťažiam (v ružovom stĺpci vpravo) v kombinácii s akútnosti alebo chronicity. Dostaneme potom pomerne presný obrázok, ktorý klasická medicína nevie zistiť.

Príklady rôznych testov

Tenké a hrubé črevo je dlhodobo (chronicky) zaťažené v zmysle degenerácie buniek

Bude potrebné otestovať obvyklé alergénne potraviny, ako je napr. lepok. Ďalej použijeme testovacie sady Degenerované bunky, Potraviny (alergická sada), Potravinárske aditíva. Podľa testu bude treba upraviť stravovacie návyky pacienta. Pacienta pošleme na vyšetrenie čriev, ktoré ponúka klasická medicína.

Pečeň je akútne zaťažená ťažkými kovmi

V tomto prípade bývajú zaťažené aj súvisiace orgány v elemente dreva, najmä žlčník, ale často aj obličky a lymfatický systém. Od pacienta je potrebné zistiť, čo v poslednej dobe konzumoval, v akom sa pohyboval prostredie, aby sme mohli zistiť, ako sa ťažké kovy do tela dostali (v niektorých rybách býva napr. ortuť). Bude potrebné sa ďalej sústrediť na zodpovedajúcu proces detoxikácie a presnejšie vytestovať možné príčiny pomocou ďalších sád, najmä sada Očkovanie a ťažké kovy a Zubné sada - možná príčina amalgámové plomby (v prípade akútneho zaťaženia sa spýtame pacienta, či nebol v poslednej dobe u zubára).

Väzivová tkáň, CNS a srdce sú zaťažené bakteriálne

Táto kombinácia by mohla byť spôsobená Boréliou či Chlamydiou. Potvrdíme alebo vyvrátime ďalšími testami a zistíme, či je forma akútna, alebo chronická. Je potreba dotestovat Bakteriálnou sadou, event. skombinovať aj s testami na protilátky.

Testy s ďalšími sadami

Ak terapeut potrebuje ďalšie podrobnejšie testy, možno použiť ďalšie špeciálne sady ampuliek so vzorkami patogénov.

K dispozícii sú tieto sady

Testy s digitálnymi substanciami

V Bicomu optima II. generácie je izolované veľké množstvo frekvenčných anomálií oproti zdravému organizmu. Sú to charakteristické frekvenčné vzorky pre rôzne známe choroby, substancie, alebo patogény. Ich zoznam je k dispozícii tu. Terapeut môže testovať odozvu organizmu na tieto vzorky a môže napr. určiť, ako sú pre pacienta nebezpečné prísady v potravinách.

Test reakcie na potraviny

Ak má pacient podozrenie na určité potraviny, ktoré bežne konzumuje, môže si ich priniesť so sebou.

Tie je možné testovať rôznymi spôsobmi a zistiť, ako na ne telo energeticky reaguje.

Pomocné diagnostické techniky

elektroakupunktura

Tieto techniky sú používané aj nezávisle na Bicom testovaniu a terapii rôznymi špecialistami. Môžu to byť techniky, ktoré používa celostná medicína, ako napr. Elektroakupunktúra, EFT, biotenzor, kineziológie a ďalšie. Ak je terapeut ovláda, má možnosť lepšie určiť príčinu ťažkostí a zvoliť správnu terapiu.

EAP na energetických dráhach

Ak terapeut priloží elektródy na koncové body akupunktúrnych dráh a v testovacom pohárika je patogén, na ktorý telo reaguje, prístroj Bicom zobrazuje intenzitu reakcie. Je tak možné vytestovať rôzne patogény na rôznych dráhach.

kineziologie

kineziologické testy

Kineziologické testy sú špeciálna technika, ktorú je možné testovať reakciu svalov na podnety. V kombinácii s rôznymi testovacími sadami reaguje telo s rôznou intenzitou. 

 

Odtlačok detoxikácia nôh / rúk

Pri rôznych záťažiach sa niektoré časti nôh potí viac. Na chodidlách máme tiež obraz celého organizmu a je možné zistiť, ktorá časť tela je viac zaťažená.

reflexné zóny

Vyhodnotenie testov

5 elementov

Testy môžu byť veľmi komplikované, špecifické a príčina problémov nemusí byť priamo v organizme, ale napr. aj v rodine. Skúsený terapeut vie odhaliť aj psychosomatické príčiny (stres, strach, apod.).

Napr. vysokej homeopatické riedenie u záťaže dráhy obličiek ukazuje na chronický strach. To má za následok poruchy vylučovania a prebytok určitých toxínov v tele. Tieto látky v organizme opäť podporujú strach (efekt 'začarovaného kruhu').

Podľa akútnosti alebo chronického typu záťaže terapeut stanovia vhodné programy na vyvedenie patogénov z organizmu.

Rovnako je stanovená doplnková terapia (úprava vzťahov v rodine, životnom štýle, atď.).

V prípade negatívnej reakcie na rôzne potraviny je odporúčané ich obmedzenia.

Osvedčené postupy

terapia závislostí

Ak poznáme diagnózu z testu, od pacienta alebo lekára, je možné použiť osvedčený postup. Tieto osvedčené postupy dokumentujeme bezmála už 30 rokov a sú majiteľom prístroja Bicom k dispozícii. Vychádzajú z nich aj programové reťazce.

Reťazec programov je súbor jednotlivých invertovaných patogénnych signálov, ktoré spoločne dosahujú lepších účinkov (napr. plesne, mykotoxíny a odkyslenie organizmu, podpora vylučovanie pečene a obličiek)

Príklad: pacient je obézny, chce chudnúť

Terapeut si nájde v manuáli kombinácii programov pre obezitu:

Chudnutie - program Komb. č. 10403 Akupunktúrne - ušné body viď Pracovné schémy
Program - názov krok Prog.č. zosilnenie Čas (min)
Základný program (nízkofrekvenčné program) cez ušný bod 1 1 2020.0 H + Di 2
Základný program cez ušný bod 1 2 2021.0 H + Di 2
Hormonálna regulácia cez ušný bod 2 3 2022.1 H 1
Hormonálna regulácia cez ušný bod 3 4 2022.2 H 1
Hormonálna regulácia cez ušný bod 4 5 2022.3 H 1
Hormonálna regulácia cez ušný bod 5 6 2022.4 H 1
Hormonálna regulácia cez ušný bod 6 7 2022.5 H 1
Látková výmena cez ušný bod 6 8 2023.1 H + Di 2
Látková výmena cez ušný bod 7 9 2023.2 H + Di 2
Aktivácia štítnej žľazy cez ušný bod 6 10 2024.0 ai 2
Látková výmena tukov cez ušný bod 7 11. 2025.0 H + Di 2
Aktivácia vitality cez ušný bod 8 12. 2026.1 H + Di 1
Aktivácia vitality cez ušný bod 9 13 2026.2 H + Di 1
Aktivácia vitality cez ušný bod 10 14 2026.3 H + Di 1

a podľa ďalších testov vylúči škodlivé potraviny. Ďalej môže pokračovať podpornou terapiou:

Celulitída (doplnková terapia) Komb. č. 10034
Program - názov krok Prog.č. zosilnenie Čas (min)
Celulitída (doplnková terapia), 1. krok viď programové reťazce 1 612.0 di 14
Celulitída (doplnková terapia), 2. krok viď programové reťazce 2 613.0 H 9
Celulitída (doplnková terapia), 3. krok viď programové reťazce 3 410.2 H + Di 2
Celulitída (doplnková terapia), 4. krok viď programové reťazce 4 125.3 H 5
Celulitída (doplnková terapia), 5. krok viď programové reťazce 5 611.0 A 5

Príprava na terapiu - stabilizácia pacienta, vlastné vzorky

Pacient musí byť pred terapiou energeticky uvedený do vyváženého stavu. Jeho vylučovacie orgány by mali byť aktivované a stabilizované. Pred vlastnou terapiou sa vykonáva základná terapia a následná terapia s telu vlastnými frekvenčnými vzorkami s použitím pacientových sekrétov a exkrétov. Až potom sa cielene pristupuje k terapii hlavných záťažení.

Spustenie terapie

Po tom, čo terapeut pripraví pacienta a vyberie vhodné programy, priloží pacientovi na rôzne časti tela elektródy a spustí biorezonančnú terapiu. Tieto elektródy buď vôbec neprenášajú, alebo prenášajú elektrický prúd vo veľmi slabej intenzite, ktorá nemôže pacienta nijako poškodiť.

Patogény a ich intenzita (homeopatické riedenie) majú zodpovedajúce programy a reťazce programov v prístroji Bicom, alebo je možné vykonávať terapiu prevráteným patogénom, ktorý je vo snímacím pohárika / voštiny.

Jednotlivé programy sú časové úseky zosilneného pôsobenia invertovaného signálu patogénu. Tým je štruktúra patogénov narušená, sú uvoľnené ich väzby v organizme a následne vylúčené do medzibunkového priestoru a do lymfy.

Pretože programy môžu byť zamerané aj na psychické blokády, stáva sa, že pacient po terapii cíti nešpecifickú úľavu, alebo sa mu naopak môže krátkodobo priťažiť, čo je prejav detoxikačného procesu. V takom prípade je vhodné piť veľa vody, aby mohli byť patogény vylúčené z tela. Patogény sa tiež vylučujú do lymfatického systému a z tohto dôvodu je dobré po ukončenie terapie a odznení príznakov detoxikácie vykonať lymfodrenáž.

Súčasťou terapie je často aj súhrn doporučení, ako by pacient mal obmedziť potraviny, ktoré mu boli vytestované ako škodlivé.