Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

ÚvodKazuistika 1Kazuistika 2Kazuistika 3Kazuistika 4Kazuistika 5Kazuistika 6Kazuistika 7Kazuistika 8Kazuistika 9Kazuistika 11Kazuistika 12

Kazuistika č. 10 - Žena, 78 let (terapie nedokončena)

 • RA: bezvýznamná
 • PA: středoškolské vzdělání, pracovala na poště, nyní v důchodu
 • SA: vdova, bydlí v bytě, ale stále pracuje na zahradě
 • FA: trvalé užívání léků na spaní
 • Abúsus negativní.
 • OA: pacientka drobné postavy, biologicky odpovídá mladšímu věku.
 • Vdětství často padala na kostrč (nejvíce v cca 8 letech, poté na bruslích)
 • 2 děti, porody přirozenou cestou, epiziotomie
 • Dlouhodobé potíže v oblasti GIT, Helicobacter pylori - řešen množstvím ATB
 • Před 12 lety diagnostikován Barretův jícen
 • Loni na USG byla zjištěna cysta 7 cm na ledvině
 • NO: Syndrom neklidných nohou, v noci prakticky nemůže spát, potíže začínají okolo 19 hod., Nemůže se ani vsedě dívat na televizi. Přes den občas ležet může. Potíže naznačeny již v 18 letech, posledních 30 let se stupňují. Nutná medikace
 • Operace: 0

1. návštěva

 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 132 (řídící hodnota 80)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927
 • vstupní elektrody - bederní páteř, podbřišek, desková sedací elektroda
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 560
 • prg. blokáda kostrče 211
 • Pacientka se ozvala asi týden po terapii s tím, že hned první noc po terapii si vzala jen polovinu léků a přesto je spánek kvalitnější, než s plnou dávkou medikamentů. Dále udává zlepšení celkového stavu, příliv energie, cítí se, jako by jí bylo 20 let.
 • Poté odjela na půl roku za sestřenicí do Kanady
 • Terapie nedokončena
ÚvodKazuistika 1Kazuistika 2Kazuistika 3Kazuistika 4Kazuistika 5Kazuistika 6Kazuistika 7Kazuistika 8Kazuistika 9Kazuistika 11Kazuistika 12