Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

ÚvodKazuistika 1Kazuistika 2Kazuistika 3Kazuistika 4Kazuistika 5Kazuistika 6Kazuistika 8Kazuistika 9Kazuistika 10Kazuistika 11Kazuistika 12

Kazuistika č.7 - Muž, 68 let

 • RA: bezvýznamná
 • PA: vysokoškolské vzdělání, zemědělský technik, v důchodu
 • SA: žije sám v rodinném domku na vesnici
 • FA: užívá léky na vysoký tlak (Renpress), občas analgetika ke zmírnění bolestí v zádech
 • Abúsus negativní.
 • OA: atletický typ postavy, sportovec, sjezdové lyžování
 • zkrácené šlachy flexorů prstů
 • dlouholeté problémy s dutinami
 • NO: postupně narůstající bolesti v bederní páteři, proměnlivá intenzita obtíží,
 • před 1,5 měsícem otok LDK a bolesti vystřelující po laterální straně stehna do levé nohy, navštěvoval RHB - vířivka a LTV levé nohy, bez většího efektu
 • Operace: v dětství OP tříselné kýly
 • 1999 úraz na lyžích - pád stromu:
 • fraktura 4. - 7. žebra vpravo, hemothoracis, fraktura scapulae dislokovaná,
 • fraktura těl obratlů Th 9 - 11, comotio cerebri
 • řešeno operací - PLID Th8-10, instrumentace USS Th 8-11, vzat štěp z pánevní kosti
 • 2009 laparoskopická OP žlučníku
 • opakované operace dutin pro polypy (metoda FEZ)
 • několik lipomů v oblasti krku a ramen - chirurgicky odstraněno

1. návštěva

 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 135 (řídící hodnota 68)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - celá páteř, OP jizvy (kýla, žlučník, kyčelní kost), jizvy po odstranění lipomů, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 581, 915, 918, 560
 • ošetření disků prg. 550

2. návštěva

 • Do předchozího dne byly potíže mírnější, včera zhoršení, patrně důsledek těžké práce během víkendu
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 135 (řídící hodnota 71)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - celá páteř, OP jizvy (kýla, žlučník, kyčelní kost), jizvy po odstranění lipomů, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 915, 560
 • ošetření disků prg. 550

3. návštěva

 • Od 3. dne po předcházející terapii výrazné zlepšení stavu, pacient udává, že mu bylo "tak lehce, jako by se vznášel", bez bolestí zad, zlepšení otoku LDK, pacient udává výrazně lepší efekt, než po terapii Ibalginem, 1 den před terapií náznak iradiace do LDK.
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 135 (řídící hodnota 68)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - celá páteř, OP jizvy (kýla, žlučník, kyčelní kost), jizvy po odstranění lipomů, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 581, 915, 918, 560
 • ošetření disků prg. 550

4. návštěva

 • Pacient udává naprostý ústup obtíží v oblasti bederní páteře, LDK přestala otékat. Cítí se natolik v pořádku, že se chystá jet lyžovat do Švýcarska
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 135 (řídící hodnota 71)
 • ošetření jizev, prg. 910, 927, 341
 • vstupní elektrody - celá páteř, OP jizvy (kýla, žlučník, kyčelní kost), jizvy po odstranění lipomů, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 918, 560
 • ošetření disků prg. 550
 • Vzhledem k odeznění potíží pacienta terapie ukončena.
ÚvodKazuistika 1Kazuistika 2Kazuistika 3Kazuistika 4Kazuistika 5Kazuistika 6Kazuistika 8Kazuistika 9Kazuistika 10Kazuistika 11Kazuistika 12